ALS AWARENESS MONTH

I USA är maj månaden då en uppmärksammar och informerar om motorneuronsjukdomen ALS (amyotrofisk lateral skleros). Jag tänkte att hey, why not write some about it, och informera lite till folket där ute som har hört talas om ALS, men inte riktigt förståt vad det är.
 
Varje år insjuknar runt 200 personer i Sverige, och de som drabbas är oftast mellan 50 och 70 år. De första symptomen brukar börja i en del av kroppen, t.ex. att personen kan sluddra när hen talar, eller att hen börjar snubblar till mycket, även om hen går på plan mark. Sjukdomen utvecklas senare och sprider sig i kroppen då nervcellerna bryts ner, vilket brukar sluta i andningsvikt då personen avlider. Den förväntade livslängden efter att diagnosen har fastställts är 2-5 år. 10% kan leva i mer än 10 år.
 
Det finns inget botemedel mot ALS, men det finns bromsmedicin som påverkar nervsystemet och som kan förlänga livslängden något. Förstörelsen av nervceller kan orsakas av för mycket glutamat i hjärnan och ryggmärgen. Medicinen stoppar frisättningen av glutamat och kan på så sätt hindra att nervceller skadas. Yes, det är nervcellerna som påverkas av ALS, så en behöver inte skrika när en talar med en som har ALS, they hear you just fine.
 
Läs mer om ALS på Vårdguiden eller ALS Association.
 
Ta hand om er.
 
TL;DR? Watch the video.